A Véső úti térség bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztése

TOP-6.3.3-15-SL1-2016-00001
Várható befejezés: 2017.07.31.
A fejlesztés teljes költsége: 500 000 000 Ft

 

A projekt keretében a Véső úti térség környezetterhelésének csökkentése, a felszíni és a felszín alatti vizek védelme és a gazdasági bázis fejlesztése szükségessé teszi a csapadékvizek elvezetését. A projekt közvetlen célja a belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése, ezáltal a belvíz- és helyi vízkár-veszélyeztetettség csökkentése, környezeti káresemények megelőzése. A projekt jelentős mértékben hozzájárul a kiegyensúlyozott vízháztartási viszonyok megteremtéséhez, fenntartásához, eredményeként csökken a valószínűsíthető vízkárok száma. A projekt átfogó célja, hogy tárgyi projekt megvalósításával a térség környezetvédelmi szempontú megítélése kedvezőbbé váljon.

 

ERFA logó