Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása

TOP-6.6.2-15-SL1-2016-00001
Várható befejezés: 2017.10.31
A fejlesztés teljes költsége: 300 000 000 Ft

 

A projekt keretében az 5000 Szolnok, Levente út 1. szám alatti, korábban idősek otthonaként működő épület a fejlesztési elképzelések szerint a szociális és gyermekjóléti alap -, nappali-, és szakellátásokat integráltan biztosító Humán Szolgáltató Központ székhelyévé válna, mely helyet adna több alapszolgáltatásnak és koordinációját, kiszolgálását végző szervezeti egységeinek. A fejlesztés eredményeként a család-és gyermekjóléti szolgáltatás, a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása, valamint a család-és gyerekjóléti központ költözne az ingatlanba. A projekt hatására az eddig különálló telephelyeken működő szolgáltatás és ellátás egy városközponti telephelyen tud működni, ezáltal lehetővé válik mind a településen, mind a járás településein élő, hátrányos helyzetű társadalmi leszakadással veszélyeztetett csoportok szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférése.

ERFA logó