ACCamera_3

Hold úti óvoda újjáépítése

TOP-6.2.1-15-SL1-2016-00002
Várható befejezés: 2017.08.31.
A fejlesztés teljes költsége: 364 000 000 Ft


A projekt célja a Hold Úti Óvoda szolgáltatási színvonalának emelése. A szolgáltatások minőségének javításával a hozzáférhetőbb nevelési környezet megteremtésével a projekt hozzájárul a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez.

A fejlesztés eredményeként az új óvoda épületben kialakításra kerül négy csoportszoba, előkészítő/melegítőkonyha, orvosi szoba, tornaszoba, szülői tárgyaló, fejlesztőszoba, irodák, nevelőtestületi szoba, öltöző, karbantartó műhely, burkolt kresz-pálya épül, megtörténik a játszóudvar fejlesztése és az eszközök beszerzése. Az új épület komplex akadálymentesítéssel valósul meg.
A tagintézmény egyik fontos feladata, a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése.
A fejlesztés által megteremtődnek az infrastrukturális feltételek a speciális igényekhez.

A fejlesztési területet 2017. február 21-én átvette a nyertes Kivitelező, megkezdődtek a munkálatok, melyek a nyár végéig tartanak.

Frissítve: 2017.03.13.

ERFA logó