Komplex Telep II. – Törteli út környéki szegregátum társadalmi felzárkózást célzó fejlesztése

TOP-6.9.1-15-SL1-2016-00001
Várható befejezés: 2017
A fejlesztés teljes költsége: 140 000 000 Ft

A „Komplex Telep II. – Törteli út környéki szegregátum társadalmi felzárkózást célzó fejlesztése” című projekt az előző években megvalósított TÁMOP-5.3.6 Komplex telep-program keretében megvalósított projekt folytatása.

A projekt egyik fontos eleme a közösségi és társadalmi integrációt szolgáló közösségfejlesztő programok megvalósítása, az akcióterületen élők bevonásával.

A projekt Szolnok 6 szegregátuma közül a Törteli út környéki szegregátum társadalmi felzárkóztatásának és beilleszkedésének elősegítését célozza meg közösségfejlesztő tevékenységek, felzárkóztató és szakmai képzések, folyamatos szociális munka és egyéb – bűnmegelőzési, egészség-megőrzési és oktatási – programok biztosításával.
A program elsődleges célcsoportja a 16-54 éves korosztály, az egyes programok a családtagok részére is elérhetőek. A közösségfejlesztési programok között több olyan is megtalálható, mely a városrész és a város teljes lakossága számára nyitott.

A projekt legfontosabb konkrét célkitűzése, hogy a célcsoport körében emelkedjen az alapfokú végzettséggel, és a munkaerő-piaci szempontból releváns képesítéssel rendelkezők száma.

A szegregátumban 292 fő él, a nagyszámú célcsoport motivációját, bevonását, integrációját folyamatos szociális munka biztosítja majd az egyéni fejlesztési terveknek megfelelően.

Mivel a jelen programmal érintett szegregátumban a későbbiekben infrastrukturális beavatkozások is tervezettek, a projekt keretében a beavatkozási területen élők felkészítéséhez kapcsolódó mediáció biztosítása is megtörténik.

A projekt eredményeképpen javulnak a projektbe bevontak foglalkoztatási lehetőségei, illetve a szegregációs mutatók javulása várható.

A projekt megvalósítása 2017. február 1-jén a megvalósítási szakaszra vonatkozó szociális munka elindításával megkezdődött, folyamatban van a projektben tervezett képzések előkészítése.

A projektmegvalósítást széleskörű partnerség kíséri, amely során a város azon szervezeteinek bevonása történik meg, amelyek a roma integráció területén releváns tapasztalattal rendelkeznek.

A projekt megvalósítás folyamatában a résztvevők bekapcsolása folyamatos, egyéni segítés mellett az érintettek egymásra épülő képzésekben vehetnek részt, szakemberek egyéni igényeknek megfelelő szolgáltatások biztosításával segítik a tanulási folyamatot. A képzések mellett elindult a közösségi programok előkészítése, amelyek a helyi érintettek mellett a szélesebb, érdeklődő lakosság számára is elérhetőek lesznek.

ERFA logó