Községháza energia racionalizációja Tiszajenőn

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00036

Tiszajenő Községházának energetikai felújításával a projekt elsődleges célja, az energiaköltségek racionalizálása, a megújuló energiaforrások részarányának növelése és energiahatékonyság javítása a cél. A fejlesztés hatására csökken a CO2 kibocsájtás, miközben a megújuló energia részaránya növekszik, ami a környezeti fenntarthatóság szempontjából kiemelkedő eredmény. A Községháza fejlesztése azonban nem csak a környezeti, hanem a társadalmi fenntarthatóság szempontjából is jelentőséggel bír a helyi közösségi kohézió erősítésében.

A projekt célja továbbá az energiahordozó- költség csökkentése, valamint a hazai és helyi energiahordozók részarányának növelése, mégpedig kifejezetten a település adottságaihoz igazodva.

A befejezés tervezett dátuma: 2018.10.31.

Óvodai főzőkonyha áthelyezése Tiszajenőn

TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00015

A Széchenyi 2020 program keretében belül a település egy új főzőkonyha jön létre, mely a szükséges tárgyi feltételek mellett a szolgáltatások minőségének javulását eredményezi. A megvalósuló projekt célja a településen élő kisgyermeket nevelő szülők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különös tekintettel a hátrányos helyzetben lévőkre.

A tervezett beruházás megvalósításával az önkormányzat hozzájárul a kisgyermekesek, különösen a 3 év feletti gyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növekedéséhez és az intézményi ellátáshoz való jobb hozzáféréshez, a körülmények minőségi javításához.

Az óvoda épületének külső hőszigetelése, nyílászáró cseréje és zárófödém hőszigetelése már 2015. évben megtörtént az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása igénybevételével.

A fejlesztés eredményeként növekszik a hozzáférhetőség és a területi különbségek csökkennek, mivel a közétkeztetési szolgáltatás minősége javul, ez megkönnyíti a gyermeket nevelő szülők munkahelyen történő elhelyezkedést és munkaerőpiacra történő visszatérést. A szolgáltatás elérhetővé válása vonzóbbá teszi a települést a letelepedésre, hozzájárul a területi különbségek csökkentéséhez. A veszélyeztetett gyermekek elérése érdekében az intézmény kiemelt partnerséget tart fenn a gyermekjóléti szolgáltatást biztosító intézménnyel.

A befejezés tervezett dátuma: 2019.10.15

Színt adunk a helyi termékekhez! – Helyi termelői szín kialakítása

TOP-6.1.3-15-SL1-2016-00001

A projekt keretein belül Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szolnok, Kiss János út 116., 11768 hrsz. alatt nyilván tartott telken található épületet korszerűsíti, melyben lehetővé teszi a csomagoló, válogató, üzem és raktár, valamint annak technológia kialakítását. Megvalósul az 525 m2-es csarnoképület felújítása, átalakítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása, 350 m2 napelem rendszerrel, 292 m2-es fedett szín felújítása.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a projekt eredményeként a város polgárait, civil szervezeteit, vállalkozóit szeretné szembesíteni a térség értékeivel, miszerint fenntartható megőrzésük közös felelősségünk. A helyi termékek előállítása növeli a térség foglalkoztatottságát és javítja a jövedelemszerzési lehetőségeket a nem vidékies térségben is. A projekt célja az infrastruktúra beruházással és eszközbeszerzéssel a kisléptékű mezőgazdasági termék-előállításhoz kapcsolódó szolgáltatások színvonalának javítása, lakosság közeli szükséglet alapú ellátások számának növelése.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2017. december 31.

Elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút létesítése Szolnok Ipari Parkban

TOP-6.1.1-16-SL1-2017-00001

A projekt közvetlen célja, hogy a Szolnoki Ipari Park dolgozói számára lehetővé tegye a több mint 120 hektáros területen található vállalkozások, ipari létesítmények biztonságos gyalogos és kerékpáros megközelíthetőségét.

A fejlesztés hozzájárul Szolnok gazdaság versenyképességének növeléséhez és a munkahelyteremtéshez, hatást gyakorol a város népességmegtartó képességének javítására. A projekt megvalósítása közvetlenül erősíti a városi kötődést valamint a városi arculatot, segíti a környezetfejlesztés és az ökonomikus területgazdálkodás megvalósulását. A kerékpárút csatlakozik a hivatásforgalmat szolgáló településközi kerékpárút hálózathoz is, így az Ipari Parkba már betelepült vállalkozások működési környezetének fejlesztése és a helyi gazdaságfejlesztéshez szükséges infrastrukturális háttér biztosítása mellett a projekt regionális gazdaságélénkítő hatást is kifejt.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. 07.31.

Fenntartható közlekedés fejlesztése Zagyvarékason

TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00018

A Széchenyi 2020 program keretében 135,04 millió forint európai uniós támogatás segítségével valósul meg Zagyvarékason a „Fenntartható közlekedés fejlesztése Zagyvarékason” című projekt.  Zagyvarékason jelenleg nincs kiépített kerékpárút-hálózat, a fejlesztés eredményeként azonban 1700 m kerékpárút létesül. A projekt megvalósítása biztosítja a biztonságos közlekedési feltételeket valamennyi közlekedő számára, a gyalogátkelőhelyek kialakításával és a kerékpárosok átvezetésével.